Automotive Testing Expo India 2020

உங்கள் இலவச
கண்காட்சிக்கான பாஸ் இப்போது பதிவு


22, 23, 24 ஜனவரி 2020
சென்னை வர்த்தக மையம், சென்னை, இந்தியா


செய்திகள் காட்டு


கைமுறை/தானியங்கு இன்லைன் சோதனை பெஞ்ச்கள்
RTE Akustik + Prüftechnik - Stall 3006

பெரும்பாலும் எந்த பார்வை அமைப்புகளை விடவும் ஒலியானது பாகங்களின் கட்டமைப்பு உறுதித்தன்மையின் அதிக துல்லியமான பகுப்பாய்வினை வழங்க முடியும். எனவே, RTE Akustik + Prüftechnik அதிக அளவிலான பாகங்கள் தயாரிப்புக்காக பல முன்னணி ஒலி ஒத்திசைவு தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் NVH சோதனைத் தீர்வுகளை உருவாக்கியுள்ளது, அவற்றில் பல இந்தியத் தானியங்கி பரிசோதனை கண்காட்சி 2018ல் காட்சிப்படுத்தப்படும். சென்னை வர்த்தக மையத்திற்கு வருகை தரும் பார்வையாளர்கள் இந்த தயாரிப்புகள் மெட்டிரியல் பரிசோதனை, கீறல் பரிசோதனை, கட்டமைப்பு பரிசோதனை, மற்றும் குறைபாடுகள், நீட்டல்தன்மை மற்றும் nodularity பரிசோதனைகளுக்கு ஏற்றது என்பதை அறிந்துகொள்வார்கள். அவற்றில் சோனிக்TC.AT, ஒத்ததிர்வு பகுப்பாய்வு, எய்கன் அதிர்வெண் அளவீடு, ஒலி பகுப்பாய்வு மற்றும் மதிப்பிடல், மறுறம் ஒலி மற்றும் இயக்க பரிசோதனைகளும் அடங்கும்.

செய்திக்குத் திரும்புக