ஓரு அரங்கு/காட்சி அரங்கை முன்பதிவு செய்யுங்கள்

ஒரு கண்காட்சியாளர் ஆவது குறித்து மேலும் தகவலுக்கு, பின்வரும் விவரங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்:

Dominic Cundy, நிர்வாக இயக்குநர்

Tel: +44 (0) 1306 743744
மின்னஞ்சல்: dominic.cundy@ukimediaevents.com