தொடர்பு விவரங்கள்

ஒரு கண்காட்சியாளர் ஆவது குறித்து மேலும் தகவலுக்கு, பின்வரும் விவரங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்:

Dominic Cundy, நிர்வாக இயக்குநர்

தொலைபேசி எண்: +44 1306 743744
மின்னஞ்சல்: dominic.cundy@ukimediaevents.com


உங்களுடைய பயண விசா தொடர்பான உதவிகளுக்கு, தயவுசெய்து தொடர்புகொள்ளவும்:

Visa team

தொலைபேசி எண்: +44 1306 743744
மின்னஞ்சல்: visa@ukimediaevents.com


காட்சிப்படுத்துபவர் அமைப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப விசாரணைகளுக்கு, தயவுசெய்து தொடர்புகொள்ளவும்:

பொருட்காட்சி நடவடிக்கைகள் மேலாளர்

தொலைபேசி எண்: +44 1306 743744
மின்னஞ்சல்: expo@ukimediaevents.com